Polityka prywatności
PPH Parys Sp. z o.o.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych tj.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest PPH PARYS Sp. z o. o.  siedzibą w Lublinie, przy ul. A. Walentynowicz 1, 20-328 Lublin (dalej zwane PPH PARYS Sp. z o.o. ), NIP 712-015-27-27, REGON 430040216, tel. +48 81 443 12 10, mail: sekretariat@parys.pl.

Ochrona danych osobowych w firmie PPH PARYS Sp. z o.o.

Obsługą w zakresie ochrony danych osobowych zajmuje się Kancelaria Prawnicza „Pietrzyk”, ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, adres e-mail: iwona.jankowska@pietrzyk-bhp.com

 

2. INFORMACJE OGÓLNE ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe PPH PARYS Sp. z o.o. lub korzystające z usług świadczonych przez firmę drogą elektroniczną (np. newsletter), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 123, 730. z późn.zm.)

WYŚWIETLANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Podczas wyświetlania na naszej stronie internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw.: pliku dziennika

 • Adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona
 • Data i godzina wejścia
 • Nazwę i adres URL wyświetlanego pliku
 • Stronę/aplikację z której nastąpiło wejście (adres URL strony)
 • Użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

W jakim celu się to odbywa?

 • W celu zagwarantowania niezakłóconego połączenia
 • W celu komfortowego korzystania z naszej strony internetowej
 • W celu analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane są przechowywane przez czas wizyty na stronie internetowej. W momencie jej zamknięcia następuje ich automatyczne usunięcie.

POLITYKA COOKIES

DEFINICJA

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki cookie są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika – nie są przechowywane na serwerach, wyłącznie odczytuje zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas wizyty Użytkownika w Serwisie.

Pliki cookie działają jak wirtualne klucze do drzwi – odblokowują pamięć komputera i umożliwiają stronie internetowej rozpoznawanie Użytkowników powracających do witryny poprzez otwarcie drzwi do różnych treści lub usług; podobnie jak klucz, sam plik cookie nie zawiera informacji, ale gdy jest analizowany przez konkretną przeglądarkę może pomóc stronie internetowej poprawić świadczoną usługę.

PPH PARYS korzysta z technologii plików cookies oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

KORZYSTAMY WYŁĄCZNIE Z NASTĘPUJĄCYCH CIASTECZEK:

– ciasteczka używane przez Google Analytics do celów analitycznych – więcej informacji o tym, jakie są to ciasteczka i ile są przechowywane na komputerze użytkownika znajdą Państwo na stronie http://semahead.pl/blog/rola-cookies-w-google-analytics.html

– na stronach, na których zostały umieszczone filmy z YouTube zapisują się ciasteczka z tego serwisu szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://policies.google.com/privacy?hl=pl#about

– na stronach połączonych z Facebookiem szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Jako firma w swoich działaniach marketingowych korzystamy z takich serwisów jak:

 • YouTube
 • Facebook
 • LinkedIn
 • TikTok
 • Instagram
 • Strony internetowe własne oraz administrowane przez PPH PARYS Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Użytkownik może określić ustawienia Cookies na swoim urządzeniu (w tym: zrezygnować ze zbierania Cookies oraz usunąć już zebrane Cookies), dostosowując ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania Cookies Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Działu Marketingu PPH PARYS, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail:

WYRAŻENIE ZGODY LUB SPRZECIWU NA UMIESZCZANIE COOKIES

 1. Ustawienia przeglądarki

Użytkownik może również autoryzować, odmówić lub wyłączyć Cookies, zmieniając ustawienia

przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy Cookies już zainstalowany w przeglądarce, ten Cookies nie

będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do końca jego żywotności.

Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki. Od daty zmiany niniejszej Polityki, instrukcje te są dostępne dla powszechnie używanych przeglądarek za pośrednictwem następujących linków:

⎯ jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

⎯ jeśli korzystasz z programu Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

⎯ jeśli korzystasz z przeglądarki Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US

⎯ jeśli korzystasz z Firefoksa:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

⎯ jeśli korzystasz z Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia odpowiedniej przeglądarki są zgodne

z twoimi preferencjami.

 1. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Cookies może sprawić, że niektóre funkcjonalności serwisów będą niedostępne dla Użytkownika lub mogą wpłynąć negatywnie na wydajność, efektywność lub dostosowanie usług albo serwisu.
 2. Jeśli Użytkownik nie odmówi lub nie wyłączy Cookies, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez PPH PARYS i strony trzecie wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ich polityk prywatności.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

 1. Sesyjne lub trwałe Cookies

Sesyjne Cookies są tworzone tymczasowo w podfolderze przeglądarki podczas odwiedzania strony

internetowej i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

W przeciwieństwie do sesyjnych Cookies, trwałe Cookies są ponownie aktywowane po powrocie na tę

samą stronę internetową i pozostają w podfolderze przeglądarki do momentu ich wygaśnięcia (każdy

z nich ma określony czas tzw. retencji – czyli jest przechowywany przez określony czas, po którym

automatycznie wygasa).

 1. bezpieczne Cookies:

Bezpieczne Cookies to rodzaj Cookies, który jest przesyłany za pośrednictwem szyfrowanego

połączenia HTTP. Podczas ustawiania Cookies atrybut Secure instruuje przeglądarkę, że Cookies

powinien być zwracany do aplikacji tylko za pośrednictwem połączeń szyfrowanych.

 1. Cookies podmiotów trzecich

Cookies podmiotu trzeciego to Cookies, który jest umieszczany na dysku twardym przez witrynę

internetową z domeny innej niż ta, którą odwiedza Użytkownik (np. gdy witryna zawiera treści, takie

jak reklamy, z domeny innej firmy). Cookies innych podmiotów są ustawione tak, aby witryna mogła

zapamiętać coś o Użytkowniku w późniejszym czasie. Te Cookies są ustawiane przez podmioty trzecie i nie kontrolujemy sposobu ich ustawiania.

 1. Cookies SameSite

Cookies SameSite pozwalają serwerom twierdzić, że Cookies nie powinien być wysyłany wraz

z żądaniami między witrynami, co zapewnia pewną ochronę przed atakami fałszerstwa żądań między

witrynami. Cookies SameSite mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki.

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) oraz z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17), współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczek i technologii dostawców mediów społecznościowych wykorzystywanych w Serwisie oraz użytkowników profili PPH PARYS Sp. z o.o.  na tych platformach społecznościowych są dostawcy tych portali.

 • Facebook i Instagram (Meta).

W przypadku współpracy PPH PARYS Sp. z o.o.  z portalem Facebook.com oraz Instagram.com, współadministratorem danych Użytkowników jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; „Facebook”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook,

a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook:

https://www.facebook.com/policy.php

Ponieważ w ramach współpracy PPH PARYS Sp. z o.o.  z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i PPH ARYS Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 • TikTok

Dane osobowe Użytkowników portalu TikTok są przetwarzane we współpracy z TikTok Technology

Limited, spółka irlandzka, oraz TikTok Information Technologies UK Limited, spółka brytyjska

(„TikTok”), podmiotami współpodpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych

Użytkowników.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez TikTok,

a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Ponieważ w ramach współpracy PPH PARYS Sp. z o.o. z TikTok dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez TikTok i PPH PARYS Sp. z o.o. w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

 • YouTube (Google)

YouTube jest serwisem dostarczanym przez Google. W przypadku współpracy PPH PARYS Sp. z o.o. z portalem YouTube.com podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych

Użytkowników jest Google Ireland Limited („Google”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google,

a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

`• LinkedIn

W przypadku współpracy TVN z portalem LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company

(„LinkedIn”).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez LinkedIn, a

także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ponieważ w ramach współpracy PPH PARYS Sp. o.o. z LinkedIn dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, macie Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez LinkedIn i PPH PARYS Sp. z o.o.

w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest

pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

3. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma PPH PARYS Sp. z o.o. nie przetwarza w sposób zautomatyzowany danych osobowych w tym nie profilujemy danych osobowych.

STRONY ADMINISTROWANE PRZEZ PPH PARYS Sp. z o.o.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych:

FORMULARZ KONTAKTOWY/ADRES E-MAIL/KONTAKT TELEFONICZNY

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna do ich przetworzenia:

Dane osobowe, które Państwo podajecie w momencie korzystania z wymienionych powyżej form kontaktu z naszą firmą są danymi koniecznymi do tego aby kontakt mógł dojść do skutku ich zakres jest niezbędnym minimum jakie jest konieczne do zrealizowania odpowiedzi na pytanie bądź przyjęcia zlecenia. Nie zbieramy Państwa danych w nadmiarze.

Za pośrednictwem:

 • Formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 • Kontaktu mailowego gromadzimy następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie). Pozostałe dane jakie Państwo podajecie dobrowolnie a, które nie są konieczne udostępniacie nam za swoją zgodą w momencie ich wpisywania.
 • Kontaktu telefonicznego gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
 • Formularza konkursowego gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Celem przetworzenia Pastwa danych osobowych jest : wasz i nasz uzasadniony interes. Podawane dane są niezbędne do zrealizowania odpowiedzi na Państwa pytania, odpowiedzi na chęć nawiązania współpracy, umówienia na spotkanie z naszym handlowcem.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez:

 • Formularz kontaktowy, adres e-mail, kontakt telefoniczny – Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO
 • W przypadku kontaktu telefonicznego mającego charakter przedstawienia oferty handlowej jesteśmy zobligowani do uzyskania Państwa zgody zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (U. 2019 r. poz. 643, 730, 1030. z późn.zm.).
 • Formularza konkursowego – wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, zgoda zamieszczana jest na formularzu konkursowym.

 

Odbiorca danych osobowych:

Odbiorcami pozyskanych od Państwa w ten sposób danych osobowych są wyłącznie upoważnieni pracownicy PPH PARYS Sp. z o.o. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • Gdy jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawnymi, dochodzimy swoich praw
 • Korzystania z usług firm podwykonawczych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

 • Dane osobowe są na bieżąco weryfikowane pod kątem tego czy jest podstawa do ich przechowywania w naszym systemie. Okres ich przechowywania zależy od sytuacji w jakiej zostały one pozyskane. Jeżeli nie mamy podstawy prawnej przechowywania danych a także nie jest to uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem w tedy dane te są na bieżąco usuwane w momencie gdy cel w jakim zostały zebrane został osiągnięty.

 

NEWSLETTER

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Celem gromadzenia danych osobowych w momencie subskrybowania newsletteru jest jego wysyłka.

Jeżeli subskrybują Państwo nasz newsletter poprzez wysłanie jednorazowego zgłoszenia prosimy Państwa o podanie swojego adresu e-mail, który jest niezbędny do realizacji Państwa żądania.

Usługa przesyłania NEWSLETTERA jest usługą świadczoną wyłącznie na żądanie klienta i może odbywać się wyłącznie za jego zgodą.

W chwili wysłania do nas zgłoszenia na newsletter Państwa adres e-mail jest zapisywany w bazie danych mailingowej do celów wysyłki newsletteru. Usługa świadczona jest tak długo jak długo nie wycofacie Państwo swojej zgody. Cofnięcie zgody odbywa się poprzez klikniecie linku na dole maila z newsletterem pod nazwą „ Rezygnuję z newsletteru”.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa akceptacja zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 a) RODO. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych użytkownika z naszego systemu.

Odbiorca danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newsletteru PPH PARYS Sp. z o.o. Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Państwa sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych.

KONKURSY

Firma PPH PARYS organizuje różnego rodzaju konkursy za pośrednictwem portali społecznościowych.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Jeżeli w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby konkretnego konkursu nie postanowiono inaczej lub Państwo nie udzielili nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzone przez dane takie jak:  Imię, Nazwisko czy Nick, trafiają wraz z komentarzami do naszego działu marketingu jako zgłoszenia konkursowe.

Odbiorca danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim jest wykluczone. Dostęp do danych posiada wyłącznie komisja konkursowa i nasz pracownik PPH PARYS Sp. z o.o. przyjmujący zgłoszenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Zgłoszenie konkursowe osób, które nie wygrały żadnej nagrody a jedynie wzięły udział w konkursie są usuwane w momencie rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe zwycięzców są przetwarzane zgodnie ciążącym na nas obowiązkiem względem przepisów podatkowych oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmia w przypadku nagród rzeczowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKLAMOWYCH

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Firma PPH PARYS Sp. o.o. jest organizatorem lub uczestnikiem targów, eventów, wydarzeń, prezentacji produktów. Podczas takich imprez w celach promocyjno-marketingowych często fotografujemy wydarzenia a następnie udostępniamy je na naszym koncie na portalu społecznościowym Facebook lub YouTube.

Umieszczając zdjęcia, filmiki na portalu społecznościowym działamy w oparciu i zgodnie nie tylko z regulacjami dotyczącymi  ochrony danych osobowych ale również w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 138, 310. Z późn.zm.),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018  r. poz.   1191,   1293, 1669, 2245, 2339 z późn.zm.)

Jakie dane przy okazji takich fotografii przetwarzamy?

Przetwarzamy poprzez utrwalanie dane osobowe w postaci wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu.

Czy mamy do tego prawo?

Tak, ale musimy przestrzegać kilku zasad i kilku przepisów.

RODO przyjmuje, że dane osobowe to dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (jesteśmy w stanie ją zidentyfikować bez nadmiernych kosztów lub wysiłku).

Osoba fotografowana jest możliwa do zidentyfikowania chociażby tylko przez ludzi, którzy znają ją osobiście. Dlatego należy przyjąć, że tak jak w przypadku imienia i nazwiska, czy adresu e-mail, wizerunek jest daną osobową umożliwiającą zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

Jeżeli zdjęcia są publikowane na  stronie administratora oraz innych stronach czy na profilu społecznościowym to pozyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku jest wymaganą praktyką.

 • Mamy obowiązek Państwa poinformować komu zdjęcia będą udostępniane i gdzie będą publikowane.
 • Mamy obowiązek posiadania zgody na publikację jeżeli przepisy nie stanowią inaczej

 

3. TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TSUE W SPRAWIE SCHREMS II

W określonych sytuacjach niektóre rozwiązania techniczne, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że dane osobowe Użytkowników przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą m.in. Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE w miejsce tzw. Tarczy Prywatności unieważnionej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy Unii Europejskiej nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG. Korzystanie przez użytkownika z kont na portalach społecznościowych może wiązać się z przekazywaniem przez Użytkownika jego danych do USA, przy czym następuje to z jego inicjatywy.

 

FACEBOOK

Szczegółowe informacje o transferze danych dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy

YOUTUBE

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące transferu danych uzyskają Państwo na stronie

https://policies.google.com/privacy?sjid=2915236628944497143-EU#infosharing

LINKEDIN

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące transferu danych uzyskają Państwo na stronie

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

TIKTOK

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące transferu danych uzyskają Państwo na stronie

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

 

INSTAGRAM

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące transferu danych uzyskają Państwo na stronie

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

 

NARZĘDZIA ANALIZY STATYSTYCZNEJ

GOOGLE ANALYTICS

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację odpowiednich dodatków. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na www.support.google.com

 Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć na stronie http://semahead.pl/blog/rola-cookies-w-google-analytics.html

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

 

KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

Firma PPH PARYS korzysta w celach marketingowych z kanałów społecznościowych.

W jakim celu firma PPH PARYS Sp. z o.o. korzysta z  portali społecznościowych?

 • Po pierwsze w celu reklamowania produktów, których jest dystrybutorem
 • Po drugie w celu prowadzenia autopromocji
 • Po trzecie w celu nawiązania kontaktu z klientami zainteresowanymi naszymi produktami
 • W celu promocji produktów oraz prezentacji ich możliwości

Gdzie w tym wszystkim znajdują się Państwa dane osobowe?

Wchodząc na nasze konta społecznościowe macie Państwo możliwość:

 • Komentowania naszych wydarzeń, publikacji, filmów
 • Nawiązywania z nami kontaktu w celu np.: zapytania o konkretny produkt, zapytania o właściwości i zastosowanie, o adres najbliższego punktu dystrybucyjnego itp.
 • Przesyłania do nas zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach ich publikacji

Podstawa prawna przetwarzania:

Wszystko to dzieje się pod Państwa Nickiem lub bezpośrednio pod imieniem i nazwiskiem. Jako firma PPH PARYS Sp. z o.o. stajemy się odbiorca waszych danych osobowych w postaci:

 • Imienia i nazwiska w przypadku zadawania nam pytań, wysyłania zgłoszenia do konkursu. Jeżeli w treści wiadomości podajecie więcej informacji np.: swój adres mailowy również stajemy się jego posiadaczami. W tym przypadku podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W żaden sposób nie przetwarzamy Państwa danych osobowych pochodzących z postów i komentarzy pod filmami, zdjęciami i publikacjami. Nie gromadzimy Państwa danych osobowych na naszym serwerze.

 • Kontakt nawiązany przez aplikację Messenger zawiera dane tj.: Państwa imię i nazwisko lub Nick w zależności od tego jak jesteście zalogowani na Facebook, treść wiadomości i inne dane, które podajecie dobrowolnie lub jesteście proszeni w celu zrealizowania waszego żądania. Takie dane są przechowywane przez system do momentu rozwiązania i zrealizowania względem nas waszego żądania a następnie trwale usuwane z systemu. Pozostałe kontakty, które dotyczą niesfinalizowanych żądań a pozostających w „zawieszeniu” przechowujemy w naszym systemie. Podstawą do przechowywania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności powrotu po dłuższym czasie do omawianego tematu lub zagadnienia z klientem w celu zrealizowania żądania w sposób oczekiwany przez klienta.
 • Publikacja zdjęć, które nam Państwo przesyłacie.

Przesyłanie zdjęcia do publikacji z taka też prośbą na portalu społecznościowym jest równoznaczne ze zgodą na jego przetworzenie w ten sposób. Jednak musicie mieć Państwo świadomość, że aby opublikować zdjęcie musimy spełnić kilka podstawowych warunków:

 1. Publikacja nie może naruszać praw i wolności osób trzecich
 2. Jeżeli na przesłanym zdjęciu są inne osoby, których zgody na publikację zdjęcia nie mamy firma PPH PARYS Sp. z o.o. zastrzega, że zdjęcie takie nie będzie publikowane.

Podstawą do przetworzenia zdjęcia jest zgoda art.6 ust.1 lit. a) RODO

Publikacja zdjęć z eventów, wydarzeń, targów, pokazów przez PPH PARYS Sp. z o.o. na funpag’u

Umieszczając zdjęcia, filmiki na portalu społecznościowym działamy w oparciu i zgodnie nie tylko z regulacjami dotyczącymi  ochrony danych osobowych ale również w oparciu o następujące akty prawne:

ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 138, 310. Z późn.zm.),

ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018  r. poz.   1191,   1293, 1669, 2245, 2339 z późn.zm.)

O JAKIE ZGODY MOŻEMY PAŃSTWA PROSIĆ

 • Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesłania oferty handlowej drogą elektroniczną
 • Zgoda na kontakt telefoniczny, SMS-owy w celu prowadzenia przez PPH PARYS Sp. z o.o. marketingu bezpośredniego
 • Zgoda na przesłanie droga elektroniczną oferty handlowej
 • Zgoda na publikację wizerunku
 • Zgoda na subskrypcję Newsletteru

Zgoda zawsze musi być wyraźna, jednoznaczna i dobrowolna a treść prośby o wyrażenie zgody sformułowana w sposób prosty.

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIAZKU Z REGULACJĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „RODO”

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 

 • prawo do uzyskania informacjio zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięciazapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzaniaPaństwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danychzgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwuzgodnie z artykułem 21 RODO.

Z jakiego prawa możecie Państwo skorzystać regulują odrębne przepisy oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI ZGODNIE Z ART.15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
 • wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

PRAWO DO SPROSTOWANIA ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 16 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 17 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 18 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WYKONANIA PAŃSTWA PRAW DO OCHRONY DANYCH

Pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres

e-mail: sekretariat@parys.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych osobowych podany poniżej z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. MACIE PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?