Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

 

Tytuł Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH „PARYS” Sp. z o. o poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej.”

Całkowita wartość Projektu: 10 240 980,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

CEL PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPH „PARYS” Sp. z o. o. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji – dzięki wdrożeniu rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję, etap I

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności PPH „PARYS” Sp. z o. o. dzięki wykorzystaniu wzornictwa, wprowadzenie na rynek nowych produktów.

W efekcie realizacji projektu uruchomiono produkcję:

  1. OPAKOWAŃ O POJEMNOŚCIACH 10 I wytwarzanych w technologii rozdmuchu z wykorzystaniem wieloetapowego systemu chłodzenia.
  2. OPAKOWAŃ O POJEMNOŚCIACH 20 I wytwarzanych w technologii rozdmuchu z wykorzystaniem wieloetapowego systemu chłodzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie PPH „PARYS” Sp. z o. o.”

Okres realizacji Projektu: 01/01/2020 – 31/05/2020.
Całkowita wartość Projektu:
 142 680.00 PLN
Kwota dofinansowania z UE:
 98 600.00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
  2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
  3. Opracowanie strategii wzorniczej

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.

 

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?