Badania
i rozwój

Nie tylko produkujemy na zlecenie najlepszych światowych marek, korzystając z ich licencjonowanych receptur, ale również nieustannie tworzymy i ulepszamy receptury własne. Naszym celem jest tworzenie zaawansowanych, bezpiecznych i niezawodnych produktów, które wyznaczają trendy w branży kosmetyków i chemii samochodowej.

Podejmujemy też ścisłą współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami, które obejmują m.in.: kształcenie i współpracę naukową i badawczą m.in.: poprzez wspólne opracowywanie projektów i przedsięwzięć naukowych.

3 0

PPH „PARYS” sp z.o.o.
we współpracy z  Akademią WSEI

Firma Parys współpracuje z lubelską WSEI w zakresie prowadzonych na niej studiów, w szczególności na kierunkach Logistyka oraz Mechatronika na Wydziale Transportu i Informatyki.

Lubelska Akademia WSEI to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Ciesząca się znaczącym prestiżem, będąca liderem pod względem przygotowania absolwentów i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.

Współpraca ta obejmuje kształcenie i współpracę naukową, badawczą i dydaktyczną, m.in.: poprzez wspólne opracowywanie projektów i przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych czy współpracy w pozyskiwaniu funduszy na te badania.

W siedzibie naszej firmy studenci i doktoranci WSEI mogą prowadzić prace badawcze w zakresie naszej działalności w trakcie przygotowywania swoich prac dyplomowych, doktorskich lub zaliczeniowych. Również nasi pracownicy mogą prowadzić na uczelni szereg zajęć m.in.: zajęcia dydaktyczne, wykłady otwarte czy warsztaty.

Współpraca obejmuje też szereg innych, wspólnych przedsięwzięć takich jak współorganizacja wizyt studyjnych, organizacja seminariów, konferencji, wspólne opracowywanie programów studiów podyplomowych, kursów czy szkoleń oraz wiele, wiele innych.

Oczywiście w ramach współpracy podejmowane są działania w zakresie przekazywania ofert pracy do Biura Karier i Spraw Studenckich czy organizacji praktyk i staży zawodowych.

3 0
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?