23 edycja „Gazeli Biznesu” z kolejnym laurem dla PPH „Parys” sp. z o.o.

Po raz kolejny firma PPH „Parys” sp. z o.o. została wyróżniona w  rankingu Gazele Biznesu. To już 23 edycja rankingu małych i średnich firm organizowana przez Puls Biznesu. Laur potwierdza przynależność firmy do kategorii najdynamiczniej rozwijających się firm.

„Gazele Biznesu” jest jednym z  najpopularniejszych i najstarszych zestawień najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.  Projekt ten jest realizowany przez dzienniki ekonomiczne należące do grupy wydawniczej Bonnier. W związku z tym w Polsce, nieprzerwanie od 2000 roku, ranking sporządza dziennik „Puls Biznesu”.

Tytuł Gazeli Biznesu to w szczególności znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Ponadto jego czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że jest on wiarygodny – udział w nim jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje żadne jury. By otrzymać tytuł Gazeli Biznesu firma musi przez trzy lata z rzędu zwiększać obroty i osiągać zysk.

 

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL