Diament Forbesa jest nasz!

Firma PPH PARYS otrzymała prestiżową nagrodę przyznawaną przez międzynarodowy dwutygodnik Forbes – Diament Forbesa 2024.

3 0

Liczby nie kłamią – jesteśmy w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju.

Nasza obecność na liście przedsiębiorstw, które osiągnęły najwyższy wzrost swojej wartości w ostatnich latach, to nie tylko nobilitujące wyróżnienie, ale także obiektywne potwierdzenie naszej pracowitości, ambicji oraz innowacyjności.

Dwutygodnik Forbes to międzynarodowy dwutygodnik opisujący m.in. najważniejsze wydarzenia gospodarcze i wydarzenia biznesowe. Adresowany jest do menedżerów, biznesmenów i inwestorów, tworząc dla tego grona odbiorców merytoryczne treści przydatne w ich segmencie działalności.

Lista „Diamentów Forbesa” to jeden z najważniejszych rankingów skupiających się na firmach z sektora prywatnego. Jego celem jest wyłonienie przedsiębiorstw, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem i zanotowały największy średni przyrost wartości rocznie. Ranking jest tworzony na podstawie metodologii szwajcarskiej, która bierze pod uwagę wyniki finansowe firm oraz ich aktywa.

3 0
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL