ERC AdBlue w ofercie PPH „PARYS”

Z przyjemnością informujemy, że oferta PPH „PARYS” została poszerzona o nowy produkt przeznaczony do samochodów z silnikiem diesla – ERC AdBlue:

  • Do samochodów z silnikiem diesla (osobowych, dostawczych i ciężarowych) spełniających normy Euro 4, Euro 5 i Euro 6
  • Przeznaczony do zbiorników na AdBlue®
  • Oczyszcza spaliny w systemach SCR
  • Roztwór czystego mocznika zgodny z ISO 22241-1
  • Posiada bezpieczny korek z zaworem zapobiegającym przypadkowemu wylaniu płynu

AdBlue® pozwala znacznie zredukować emisję tlenków azotu (NOx). Nowa norma emisji spalin EURO 6 kładzie duży nacisk właśnie na ograniczenie NOx w spalinach. Dopuszczalna emisja tych szkodliwych gazów została ograniczona z 180 mg/km (EURO 5) do 80 mg/km (EURO 6). Tak wyśrubowane normy powodują, że także w samochodach osobowych wyposażonych w silniki diesla konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań
pozwalających na redukcję tlenków azotu. Od 1 września 2014 producenci samochodów nie mogą homologować nowych pojazdów niespełniających EURO 6. Z kolei od 1 września 2015 r. nie będzie możliwe zarejestrowanie nowego samochodu niespełniającego EURO 6. Dlatego też liczba samochodów posiadających układ SCR wymagający AdBlue® będzie rosła, a co za tym idzie rosnące będzie zapotrzebowanie na ten produkt.

 

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL