Firma Parys na MajóVWce 2012

Lotnisko w miejscowości Ułęż k. Ryk staje się raz do roku miejscem spotkania dużej grupy miłośników samochodów z grupy VAG. Nie inaczej było w tym roku.

W dniach 8-10 czerwca mieliśmy możliwość zaprezentować produkty marki SONAX na firmowym stoisku podczas MajóVWki 2012.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL