2006-02-06

Gazela Biznesu 2006 dla firmy Parys

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że firma P.P.H. Parys Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu.

Nagroda przyznawana jest co roku przez dziennik „Puls Biznesu”, a do podstawowych kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rankingu należą: dynamika wzrostu przychodów, rentowność działalności i rzetelność w obrocie gospodarczym.

Tytuł „Gazela Biznesu” przyznany firmie P.P.H. Parys Sp. z o.o. po raz trzeci jest potwierdzeniem jej rzetelności, wysokiej pozycji rynkowej oraz dynamicznego rozwoju.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL