Gazela Biznesu 2011 dla firmy Parys

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że firmie P.P.H. Parys Sp. z o.o. przyznano Gazelę Biznesu 2011.

Wyróżnieniem odznaczono nasze przedsiębiorstwo już po raz ósmy. Ranking uwzględnia firmy, które w latach 2008-2010 z roku na rok notowały przyrost sprzedaży rozwijając się dynamicznie.

Gazelą Biznesu 2011 może poszczycić się firma, która:

  • działalność rozpoczęła przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego
  • w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży
  • w latach 2008-2010 nie odnotowała ani razu straty
  • w roku 2008 osiągnęła nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł wartość sprzedaży
  • najpoźniej od 2008 roku publikuje swoje wyniki finansowe w „Monitorze Polskim B” lub udostępniła je dla Coface Poland albo redakcji „Pulsu Biznesu”
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL