„Gazele Biznesu” dla firmy PPH PARYS – edycja 24.

Jesteśmy wśród laureatów prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2023.

3 0

To już oficjalne – należymy do grona najdynamiczniej rozwijających się firm!

Po raz kolejny otrzymaliśmy miejsce w zaszczytnym gronie wyłonionym przez dziennik „Puls Biznesu”. Działamy dynamicznie, jesteśmy elastyczni, jesteśmy transparentni i notujemy ciągły wzrost sprzedaży. Cieszymy się z wyróżnienia i mamy nadzieję, że w kolejnej, jubileuszowej 25 edycji również będziemy gościć.

Ranking „Gazele Biznesu” jest jednym z najstarszych, najbardziej wiarygodnych i popularnych rankingów małych i średnich firm w Polsce. Organizowany przez „Puls Biznesu” od 2000 roku, ma na celu wsparcie przedsiębiorczości poprzez wyróżnienie najbardziej dynamicznych i transparentnych firm na rynku.

3 0
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL