Twój zakres obowiązków

 • Nadzór nad procesem produkcji i obsadą pracowników na podległej zmianie roboczej
 • Realizacja przezbrojeń maszyny i kontrola parametrów procesu produkcyjnego
 • Odpowiedzialność za wynik produkcyjny podległej zmiany roboczej
 • Obsługa maszyn produkcyjnych i urządzeń transportu bliskiego (ręczny wózek paletowy)
 • Kontrola jakości i pakowanie produktów
 • Nadzór nad prawidłową realizacją zleceń
 • Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ład i porządek na stanowisku pracy
 • Przestrzeganie standardów jakościowych oraz procedur obowiązujących w firmie

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w pracy na produkcji, mile widziane w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (6-14, 14-22, 22-6)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów produkcyjnych
 • Zdolność do pracy w zespole
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zdolność skupienia uwagi
 • Zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, będącej liderem w swojej branży na rynku
 • Szkolenia i wsparcie w okresie wdrożenia
 • Możliwości rozwoju i awansu zawodowego
 • Dobrą atmosferę w pracy
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL