Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2019 dla PLAK

Marka Plak zdobyła złote godło Konsumencki Lider Jakości 2019 w kategorii „Kosmetyki Samochodowe”. Wyróżnienie to przyznaje Magazyn biznesowy Strefa Gospodarki.

Złote godło zostało zdobyte w oparciu o szeroko zakrojone i dokładne badania konsumenckie, opierające się na danych ilościowych oraz jakościowych. W ramach tegorocznej edycji przeprowadzono badania na ponad 15 tysiącach respondentów.  Ich pozytywne opinie zbadane przez niezależny podmiot świadczą o wysokiej jakości produktów oraz dobrym odbiorze marki PLAK.

Produkty PLAK doceniono za jakość, szeroką dostępność, atrakcyjną cenę oraz wygodę używania. Samą markę PLAK respondenci uznali za bardzo solidną, prestiżową i – co najważniejsze – pełniącą rolę wieloletniego lidera na polskim rynku.

Spośród wszystkich respondentów wskazujących na markę PLAK, ponad 91% z nich określiło, że regularnie używa jej produktów.

Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2019 to niezbity dowód dla konsumentów, że marce zaufało wiele osób. Przekłada się to na wysoką jakość produktów PLAK.

 

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL