MajóVWka 2013 sponsorowana przez P.P.H. Parys

Jeden z największych zlotów miłośników aut z grupy VAG na wschód od Wisły – MajóVWka 2013 w Ułężu k. Ryk odbył się w tym roku pod patronatem firmy Parys jako sponsora głównego.

Stoisko firmy Parys przyciągało licznie przybyłych miłośników samochodów z grupy VAG doskonałymi produktami marki SONAX.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL