Nagroda Prestone Outstanding Achievement Award 2008

Z przyjemnością informujemy, że podczas tegorocznej konferencji dystrybutorów produktów firmy Honeywell, która odbyła się 3 listopada w LasVegas, firma P.P.H. Parys Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za szczególne osiągnięcia i wkład wniesiony w promocję marki Prestone na polskim rynku.

Wyjątkowość wyróżnienia podkreśla fakt, że jest przyznawane tylko jednemu dystrybutorowi Prestone z całego świata.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL