Najlepsi z najlepszych – trenerzy SONAX profiline na szkoleniu.

Koniec lutego raz pierwsze dni marca upłynęły trenerom SONAX bardzo intensywnie. W Niemieckim Neubrugu – głównej siedzibie firmy SONAX, odbyło się szkolenie Master Trainer, w którym uczestniczyła duża, międzynarodowa grupa trenerów SONAX Profiline.

Trenerzy podczas trzech dni intensywnego szkolenia poznali nowinki marki SONAX na rok 2017 oraz poprawiali i udoskonalali swoją wiedzę i umiejętności. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas których zgłębiano, między innymi, tematy różnych technik polerskich.

Obydwie części szkolenia były zwieńczone testami, którym poddani zostali uczestnicy. Zaliczenie testów owocowało otrzymaniem oficjalnego certyfikatu SONAX oraz tytułu Master Trainer.

To dopiero początek zupełnie nowej epoki dla linii SONAX Profiline – podsumował prowadzący szkolenie Christian Reich.

Warto zaznaczyć również, że biorący udział w szkoleniu trenerzy SONAX z Polski – Marcin oraz Wojtek, zakończyli szkolenie z najlepszymi wynikami testów spośród całej międzynarodowej grupy.
Są teraz doskonale przygotowani, by prezentować i przekazywać zdobytą wiedzę podczas pokazów, targów oraz Detailing Days.

Jesteśmy dumni z tych osiągnięć i tego, że profesjonalny detailing pod szyldem SONAX Profiline stoi w Polsce na tak wysokim poziomie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL