Nowe centrum logistyczne P.P.H. Parys Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców w zakresie poprawy jakości i poziomu obsługi klienta oraz w celu zwiększenia efektywności czasowej procesów magazynowych w dniu 01.10.2011 firma Parys uruchomiła nowoczesne centrum logistyczne, które mieści się przy ulicy L. Herc 34 w Lublinie.

Obiekt powstał na działce o wielkości 8000 m2 mieszczącej się w dzielnicy handlowo-usługowej miasta Lublin. Powierzchnia całkowita hali magazynowej wysokiego składowania wynosi 4000 m2 i została wyposażona w 16 rzędów regałów paletowych, o łącznej pojemności 5500 palet euro w strefie składowania oraz 231 miejsc w strefie operacyjnej. Obiekt ze względu na przepływy pomiędzy strefami zaliczamy do typu magazynów tzw. ”workowych” (przyjęcia i wydania odbywają się po tej samej stronie budowli). Nowa hala magazynu podzielona jest na 3 strefy – strefę operacyjną, strefę składowania i strefę kompletacji.

Strefa operacyjna:

 • Powierzchnia: 800 m2.
 • 7 pól odkładczych.
 • 2 automatyczne owijarki, służące do zabezpieczania towaru przed wysyłką.
 • Miejsce ładowania baterii dla wózków elektrycznych wyposażone w system wentylacji gazów uwalnianych w trakcie ładowania.
 • Załadunki i rozładunki odbywają się dokami wyposażonymi w mobilne rampy dostosowujące się do wysokości samochodów.

Strefa składowania:

 • Powierzchnia: 3200 m2.
 • Obsługiwana przez dwa wózki widłowe wysokiego składowania typu reachtruck z masztem wysuwnym, wyposażone w wysokościomierze oraz kamery pozwalające operatorowi śledzić położenie palety.
 • 16 rzędowych regałów paletowych o zróżnicowanej wysokości gniazd paletowych.
 • Najwyższy trawers zawieszony na wysokości 9,5 metra (wysokość magazynu – 11m).

Strefa kompletacji:

 • Wykorzystuje miejsca paletowe na poziomie posadzki.
 • Rozmieszczenie towarów w ścieżce kompletacji uwzględnia kruchość produktów i szybkość rotacji ustawiając produkty najszybciej rotujące w przednich częściach strefy jak najbliżej miejsc odkładczych na przygotowane wysyłki.
 • Do zaplanowania strefy kompletacji wykorzystano zasadę Vilfredo Pareto (80 % kompletacji odbywa się na 20 % całej strefy).
 • Kompletacja odbywa się wózkami kompletacyjnymi przy średniej wydajność kompletacyjnej na dwie zmiany robocze wynoszącej 320 palet.

System zarządzający magazynem:

 • Wszystkie procesy magazynowe wykonywane są przez system klasy WMS (Warehouse Management System).
 • Każde miejsce w magazynie posiada własny adres opatrzony kodem EAN oraz zostało opomiarowane pod względem objętości. Wszystkie operacje pomiędzy adresami są rejestrowane, co umożliwia śledzenie jednostek logistycznych od momentu przyjęcia do wydania.
 • Pracownicy zostali wyposażeni w ręczne skanery radiowe pracujące w wewnętrznej sieci radiowej obiektu.
 • System WMS zapewnia zarządzanie magazynem zza komputera poprzez wysyłanie zleceń kompletacji, zleceń uzupełnienia miejsc pickingowych, zleceń załadunków oraz przekazywania poleceń kierowanych do konkretnego pracownika z potwierdzeniem otrzymania przez niego informacji. Przeprowadzana jest również rejestrowana kontrola szczegółowa wydawanych jednostek kompletacyjnych.

Nad bezpieczeństwem obiektu czuwa system monitoringu wyposażony w kamery przemysłowe wewnętrzne i zewnętrzne. Magazyn wyposażono w system detekcji gazów powiązany z systemem wentylacji obiektu uruchamianym automatycznie po przekroczeniu bezpiecznego stężenia gazu w powietrzu.

Nowoczesna infrastruktura obiektu wpływająca na zwiększenie efektywności, ergonomię pracy, wysoką jakość przechowywania produktów, elektroniczną identyfikację, profesjonalizm w wykonaniu, zinformatyzowanie zaplanowanych procesów magazynowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pozwala na stwierdzenie, że jest to jeden z najbardziej nowoczesnych magazynów w regionie.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL