Nowość w ofercie SONAX – preparat o specjalnym składzie, do usuwania uporczywych ciemnych śladów po wodzie i zacieków.

Nowość w ofercie SONAX – preparat o specjalnym składzie, do usuwania uporczywych ciemnych śladów po wodzie i zacieków.

SONAX Usuwa zacieki z lakieru i plastików to intensywny środek czyszczący z cząsteczkami ściernymi, którego zadaniem jest usuwanie ciemnych smug i zacieków, powstających w skutek deszczu i wilgoci. Można stosować go do czyszczenia szkła, powierzchni lakierowanych i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym GRP. Dzięki temu idealnie nadaje się do czyszczenia wszelkiego rodzaju przyczep kempingowych, naczep, kamperów, plastikowych osłon na np. motocykle czy innych. Produkt jest prosty i szybki w aplikacji.

2 2
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?