Otwarcie rozlewni płynów PPH „PARYS” Sp. z o.o.

W dniu 26 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozlewni płynów PPH „PARYS”. Powyższa inwestycja jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju firmy, umożliwia poszerzenie oferty przedsiębiorstwa oraz optymalizację ponoszonych kosztów.

Nowo otwarta część produkcyjna firmy mieści się na ul. Konstruktorów 19, w przemysłowej części miasta Lublin. Powierzchnia całkowita części produkcyjnej wynosi 2100m2. Część magazynowa wyrobów gotowych przygotowana została na 1000 miejsc paletowych w systemie wysokiego składu.

Część technologiczna wyposażona w pola zbiornikowe na surowce oraz mieszalniki gotowego produktu działa w automatycznym połączeniu z nowoczesną linią rozlewającą. Procesy sterowania oparte są o urządzenia marki Siemens i Allen Bradley. Nowy obiekt posiada własne ujęcie wody z urządzeniem do demineralizacji w procesie odwróconej osmozy.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL