Parys Gazelą Biznesu 2008

Z przyjemnością informujemy, że już po raz piąty firma P.P.H. Parys Sp. z o.o. została wyróżniona zaszczytnym tytułem „Gezele Biznesu”. W rankingu przygotowanym przez Coface Poland pod patronatem Pulsu Biznesu znalazły się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają oraz cechują się nieskazitelną reputacją i uczciwością.

W rankingu Gazel Biznesu 2008 znalazły się firmy, które:

  • rozpoczęły działalność przed rokiem 2005 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś;
  • w latach 2005-2007 ani razu nie odnotowały straty;
  • w roku 2005 osiągnęły wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł;
  • w latach 2005-2007 z roku na rok odnotowywały przyrost sprzedaży;
  • przynajmniej od roku 2005 publikują swoje wyniki finansowe w Monitorze Polskim B lub udostępniły informacje na ich temat firmie Coface Poland lub redakcji „Pulsu Biznesu”.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Wyróżnienie odebrał Piotr Parys – Prezes Zarządu – podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 marca w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Więcej informacji na temat Gazel Biznesu na stronie www.gazele.pl

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL