Parys Gazelą Biznesu 2012

Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma P. P. H. Parys została ponownie wyróżniona prestiżowym tytułem „Gazela Biznesu”. Nasze przedsiębiorstwo odznaczono wyróżnieniem już po raz dziewiąty – teraz za rok 2012.

Ranking uwzględnia firmy, które w latach 2009-2011 z roku na rok notowały przyrost sprzedaży przy dynamicznym rozwoju. Firma, która szczyci się Gazelą Biznesu 2012 spełnia następujące warunki:

  • działalność rozpoczęła przed rokiem 2009 i prowadzi ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego
  • w latach 2009-2011 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży
  • w latach 2009-2011 nie odnotowała ani razu straty
  • jej przychody ze sprzedaży w roku bazowym 2009 mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • najpoźniej od 2009 roku publikuje swoje wyniki finansowe w „Monitorze Polskim B” lub udostępniła je dla Coface Poland albo redakcji „Pulsu Biznesu”

Lista rankingowa rokrocznie publikowana jest w specjalnym dodatku magazynu „Puls Biznesu”. Strategicznym partnerem „Gazel Biznesu 2012” jest Bank Zachodni WBK.

 

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL