Parys najlepszym dystrybutorem koncernu Honeywell w Europie

Firma P.P.H. Parys Sp. z o.o. otrzymała od koncernu Honeywell Inc., do którego należy Prestone, nagrodę „W uznaniu nadzwyczajnych osiągnięć w roku 2006”.

Nagrodę odebrał Piotr Parys, prezes firmy P.P.H. Parys Sp. z o.o., podczas międzynarodowej konferencji dystrybutorów Honeywell, która odbyła się 31 października w Las Vegas.

Warto zaznaczyć, że nasza firma została wyróżniona jako jedyny dystrybutor z Europy.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL