Plak Autorad G12+ -37⁰C – nowe dane logistyczne dla 1L

Informujemy o zmianie w danych logistycznych dla produktu Płyn do chłodnic -37°C AUTORAD G12+ 1L – gotowy do użycia i koncentrat.
Zmiana ma na celu optymalizację wykorzystania dostępnego miejsca na palecie, a co się z tym wiąże z redukcją kosztów magazynowania i transportu. Wprowadzana zmiana zwiększa ilość szt. w zgrzewce z 8 do 10 szt, oraz ilość szt. na warstwie ze 120 do 130 szt i ilość sztuk na palecie z 480 do 520 szt.
Optymalizacja pozwoliła na zachowanie tej samej ilości 4 warstw na palecie.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?