Plak ATAS Professional Line – Profesjonalizm poparty doświadczeniem

Aby zwiększyć rozpoznawalność przez klientów produktów ATAS Professional Line stosowanych na myjniach oraz wzmocnić świadomość ich jakości, od 2013 roku nazwa całej linii sygnowana będzie marką Plak.Plak 2kg

Nowe logo będzie wykorzystywane w materiałach marketingowych (m. in. kombinezony, banery, reklamy prasowe). Sukcesywnie zmieniana będzie również szata graficzna etykiet umieszczanych na produktach.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL