Żarówka H7 Ring Xenon Ultima – najwyższa ocena w teście Auto Świat!

Żarówka H7 Ring Xenon Ultima +120% otrzymała maksymalną notę (6/6) w teście żarówek opublikowanym w listopadowym wydaniu Auto Świat Poradnik. Tak wysoką notę uzyskały tylko 3 spośród 21 poddanych testowi żarówek.

Test przeprowadzony był w laboratorium warszawskiego Instytutu Transportu Samochodowego za pomocą specjalnego analizatora świateł sprawdzającego jakość światła, które daje żarówka.

To już trzeci test opublikowany na łamach polskiej prasy, który podkreśla najwyższą jakość żarówek Xenon Ultima. Dla przypomnienia dodamy, że w ubiegłym roku w teście Auto Świat doskonale spisała się żarówka H4 Xenon Ultima. Z kolei w teście żarówek H4 o zwiększonej wydajności, który ukazał się w zestawieniu najlepszych moto produktów 2013 roku w miesięczniku Auto Moto, produkt Ring Xenon Ultima zajął 2 miejsce na 15 przetestowanych.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL