Skrzydła Biznesu 2012

Z wielką przyjemnością informujemy, że firma P. P. H. Parys została wyróżniona w prestiżowym rankingu „Skrzydła Biznesu 2012”. Ranking „Skrzydła Biznesu” Dziennika Gazety Prawnej to renomowane zestawienie firm z sektora MSP, które wyróżnia przedsiębiorstwa wiarygodne i osiągające najlepsze wyniki finansowe. P. P. H. Parys wyróżniono w kategorii firm średnich, które w poprzednim roku osiągnęły wartość sprzedaży do 200 mln złotych. Nagrodzeni zyskują możliwość posługiwania się mianem „stabilnych firm”, które mimo dużej konkurencji i labilnych czasów gospodarczych wzbudzają zaufanie, wciąż się rozwijają i realizują inwestycje.

Laureaci podsumowania zostali wyłonieni przez HBI Polska Bisnode Group, czołowego dostawcę baz danych B2B. W ocenie wiarygodności firm posłużono się głównie wskaźnikiem obrazującym ryzyko upadłości firmy, opartym o obserwacje zachowań blisko 400 tys. firm prowadzących pełną księgowość.

Na tegorocznej konferencji „Skrzydeł Biznesu” Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk podkreślał, że dynamicznie rozwijające się małe i średnie firmy są zasadniczym elementem potencjału gospodarczego miasta i regionu.

Wysoką rangę konkursu potwierdzają dotychczasowi patroni spotkań: Ministerstwo Gospodarki, Business Centre Club, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz inne instytucje wspierające działania przedsiębiorców.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL