Świeżość w aucie – nowe zapachy Plak Comfort Fresh

Wraz z początkiem roku 2015 do oferty PPH „PARYS” zostały wprowadzone cztery nowe zapachy samochodowe z linii Plak Comfort Fresh: Bubble Gum, Apple&Cinnamon, Napa Grape i Tutti Frutti.

Dzięki specjalnemu systemowi uwalniania zapachu w 3 etapach, zapachy zachowują swoją intensywność do 7 tygodni.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL