Aktualności

Informacje o produktach
Nowe kanistry 10 L i 20 L z produkcji PPH „PARYS” sp. z.o.o.
Zapoznaj się z szeroką ofertą produkcji opakowań HDPE od PPH "PARYS" So. z o.o. Produkujemy opakowania z tworzyw sztucznych od 2 L do 20 L.
Informacje o produktach
Nowe kanistry 3,5 L z produkcji PPH „PARYS” sp. z.o.o.
3,5L kanister to nowe możliwości transportowo-magazynowe. Możliwe jest zapakowanie na naczepę ponad 17% więcej płynu w porównianiu do 4L.
Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL