Tester Prestone zaoszczędzi kłopotów – test tygodnika Motor

W numerze 8/2009 redakcja tygodnika Motor sprawdziła działanie testera płynu do chłodnic Prestone. Ocenie poddano poprawność wskazań urządzenia, mierząc nim temperaturę zamarzania wody, gotowego do użycia płynu do chłodnic oraz koncentratu płynu do chłodnic.

Według testu przeprowadzonego przez redakcję, we wszystkich przypadkach tester Prestone prawidłowo ocenił temperaturę zamarzania, dlatego też przyznano mu maksymalną ocenę 5 gwiazdek.

Tester Prestone doskonale sprawdza się również w ocenie temperatury wrzenia płynu a dzięki przezroczystemu zbiorniczkowi łatwo możemy ocenić stan płynu do chłodnic oraz czy nie występują w nim zanieczyszczenia.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL