Wehikuły Czasu dla firmy P.P.H. Parys Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma P.P.H. Parys Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie w rankingu „Wehikuły Czasu” organizowanego przez Gazetę Prawną.

Ranking przygotowany przez Gazetę Prawną oraz wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet jest pierwszą próbą wskazania firm, które nie tylko szybko się rozwijają, ale także zaświadczają swoimi wynikami, że są dobrymi, wiarygodnymi partnerami biznesowymi.

Dlatego też, jest nam niezmiernie miło, że nasza firma znalazła się w gronie najbardziej wiarygodnych finansowo i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw województwa lubelskiego.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL