NOXy® – AdBlue® 1L

NOXy® AdBlue® to wysokiej czystości wodny roztwór mocznika (32,5%). Jest niepalny, nie wybucha i nie szkodzi zdrowiu. Najważniejszą właściwością AdBlue® jest redukcja szkodliwych tlenków azotu w spalinach pojazdów z silnikiem diesela. NOXy® AdBlue® z dystrybucji PPH „PARYS” jest konfekcjonowane z zachowaniem 100% czystości produktu i normą ISO 22241.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL