Żarówki RING Xenon Ultima +120% znów wzorowe – Wielki test Auto Świat

„Za pomocą tych żarówek uzyskaliśmy najlepsze oświetlenie spośród testowanych żarówek…” – taką ocenę uzyskały Ring Xenon Ultima +120% w wielkim teście żarówek halogenowych 2017, przeprowadzonym przez Auto Świat Poradnik.
Tegoroczna, szósta edycja testu Auto Świata, po raz kolejny ukazała najwyższą klasę produktu Ring Xenon Ultima.


W wielkim teście Auto Świata wzięło udział 26 żarówek halogenowych H7. Pomiary, na zamówienie Auto Świata, wykonano  w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Dodatkowym pomiarom poddano żarówki o większej wydajności, ponieważ w odróżnieniu od zwykłego oświetlenia posiadają niebieski filtr. Filtr ten (mniejszy w przypadku produktu RING Xenon Ultima) ma za zadanie ograniczać światło do maksymalnej wartości 1500lm, co jest podyktowane warunkami homologacyjnymi.

Z tego powodu niektóre testowane żarówki o większej wydajności świeciły gorzej, bo zbyt szeroki filtr odcinał tę część światła, która może mieć największe znaczenie w danym rodzaju reflektora.

„RING Xenon Ultima +120% to przykład mądrze, bez przesady wyżyłowanej żarówki. Wydłużona przesłonka i wąski niebieski filtr w górnej części bańki nie przeszkadzają w większości lamp” – podsumowała redakcja Auto Świata. W obydwu próbach produkt Ringa po raz kolejny osiągnął maksymalną możliwą notę sześciu gwiazdek.  Testujący zwrócili szczególną uwagę to, że RING Xenon Ultima +120%  świecą jasno i daleko oraz są uniwersalne – świeciły równie dobrze w obydwu reflektorach testowych pomimo ich różnej konstrukcji. Testujący zwracali bardzo dużą uwagę do tematu „zgrania się” danego typu żarówki z reflektorem.

Ten celujący wynik potwierdza wysoką jakość wykonania oraz siłę i precyzję oświetlenia z serii Xenon Ultima.

Test żarówek można przeczytać w Auto Świat Poradnik nr 11/2017

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?
PL