3 wyróżnienia dla PPH „PARYS” sp. z o.o.

Końcówka roku 2023 zaowocowała 3 wyjątkowymi wyróżnieniami dla PPH „PARYS” sp. z o.o.  Każde z nich dotyczy innej dziedziny i stanowi dowód, że rozwój naszej firmy odbywa się na wielu płaszczyznach i może stanowić za przykład. Wyróżnienia dotyczyły rozwoju lokalnej gospodarki, dbania o tereny zielone dookoła firmy czy bezpiecznej pracy:

Medal zasłużony Miasta Lublina to wyjątkowe wyróżnienie, podkreślające wkład firmy „PARYS” w rozwój Lubelskiej gospodarki i przedsiębiorczości, który otrzymaliśmy w Listopadzie z rąk Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Medal jest swoistym podziękowaniem dla naszej firmy za wkład w rozwój regionu, wytwarzanie wysokiej jakości produktów czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Laur Mieszkańców w plebiscycie Skarby Kultury i Przestrzeni – „Biznes i Zieleń” firma „PARYS” otrzymała dzięki głosom mieszkańców Lubelszczyzny, którzy docenili dbałość naszej firmy w jej otoczenie, w szczególności tereny zielone i ich aranżację. Plebiscyt ten, organizowany cyklicznie przez Teatr NN i Lubelskie Towarzystwo Biznesowe, był przeprowadzany na łamach Dziennika Wschodniego i Lubelskiej Gazety wyborczej. Tym bardziej cieszy fakt, że za otrzymaniem tego wyróżnienia stały głosy mieszkańców – podkreśla to, że odpowiednie dbane o zieleń i estetykę przy zakładach pracy (zarówno biurowych i produkcyjnych) nie jest czymś obojętnym dla mieszkańców naszego regionu. Dziękujemy im za głosy!

Konkurs „Pracodawca – organizator bezpiecznej pracy” organizowała Państwowa Inspekcja Pracy. Celem tego konkursu było promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. Pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach w zależności od ilości pracowników. Nasza firma zdobyła I miejsce w II kategorii, czyli dla zakładów pracy od 50 do 249 zatrudnionych. Kryteria oceny zakładów były rozbudowane i rygorystyczne a sam konkurs rozdzielony był na dwa etapy. Oceny zgłoszonych zakładów pracy dokonywała Kapituła konkursu w składzie m.in: Zastępny Głównego Inspektora Pracy, Dyrektorów i Wicedyrektorów departamentów Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Legalności zatrudnia itp., czy przedstawicieli związków zawodowych czy pracodawców.

Loading...
Produkt dodany do zestawienia.
Ta witryna nie odpowiada domyślnemu językowi twojej przeglądarki -
Przeglądaj po Polsku.
Jesteś zainteresowany przejściem na inną wersję językową?
Diese Website entspricht nicht der Standardsprache Ihres Browsers -
Entdecken Sie auf Deutsch.
Möchten Sie zur deutschen Version wechseln?
This site does not match your browser's default language -
Explore in English.
Are you interested in switching to another language version?